03 February 2010

Engelse toestanden

Zoals de oplettende Dagmar-volger wel weet ben ik sinds een tijdje voorzitter van het partnerstad comité van de gemeente Morazzone. We hebben momenteel 1 verband met een Engelse gemeente (het buurtschap Wimblington in de buurt van Cambridge). En nadat in juni vorig jaar een jeugdige delegatie uit Morazzone Engeland had bezocht (voor de 2e keer) is het dit jaar onze beurt om gastheer te zijn. En omdat een en ander met Brusselse subsidie gepaard gaat dienen we ons aan bepaalde richtlijnen en deadlines te houden.

Er werden wat voorstellen van data voor een bezoek per e-mail uitgewisseld met een voorkeur voor die en die data. En uiteraard hoord daar een vergadering aan de ene kant en een vergadering aan de andere kant bij. Dus kort voor kerst is de kogel door de bekende kerk en is er overeenkomst over de data, nu kunnen beiden kanten gaan voorbereiden en organiseren. Degenen die de subsidie aanvraag moeten indienen dienen dit vóór een bepaalde datum te doen en daarom wordt er 2wkn vóór die datum nog eens geïnformeerd naar de EXACTE reisdata en de aantallen personen (opgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie). Uh.... ja daar moeten we nog even over vergaderen, morgen weet je meer... 8-o???
vergaderen???

Anyway... dag erna de email, nee, niet zoals afgesproken in juni maar in juli of anders in oktober!
:-?

Even voor de duidelijkheid:
in de ITALIAANSE gemeente Morazzone worden vergaderingen binnen 5 dagen bijeengeroepen en gehouden. Er wordt snel en duidelijk per email of evt. telefoon gecommuniceerd en er is vaak alleen een formeel vergadermoment nodig waarna het comité de kroeg induikt voor de nodige sociale (en politieke) interactie.
in de ENGELSE gemeente Wimblington worden vergadering uiteindelijk na ca. een maand gehouden, lijkt niemand over mobiele telefoons en email te beschikken en worden reeds overeengekomen data (juni 2010) geschrapt en worden nieuwe suggesties gedaan.

Dus hadden wij (van Morazzone) voor kerst laten weten hun voorstel voor een ontmoeting in juni 2010 wel te zien zitten en dus dat bevestigd; de lokale verenigingen zouden hun activiteiten matchen zodat er evt. door de Engelsen aan deelgenomen kon worden. 31 januari was de deadline voor het subsidieverzoek aan Brussel (mijn taak). Medio januari had ik nog geen exacte data en aantallen ontvangen en dus meldde ik mij even. een week later bel ik toch maar even op en krijg ik te horen dat er die avond een vergadering is en dat ik daarna meer krijg te horen. HELAAS!!! De (vrijdag)ochtend erna tref ik een email in mijn Inbox aan met de mededeling dat ze in juli of in oktober 2010 kunnen komen en dat ze met ca. 25 man zullen zijn. :(. Meteen mijn comité gemaild en een vergadering voor dinsdagavond belegd (bijna het voltalige 15-koppige comité is aanwezig) en 30min later nemen we een besluti: oktober 2010. bellen dat ter plekke meteen even door om e.e.a. te verifiëren.

Wie is er nu chaotisch en bureaucratisch ???

maar ach, nu nog even de aanvraag naar Brussel opnieuw schrijven (gelukkig is de termijn verlengd tot 15 febr) en dan op naar de meeting in oktober!