07 September 2009

Hello world!

Hello world!

Laat ik mijzelf eerst even voorstellen, ik ben Dagmar Sporck, een man (heel belangrijk te vermelden als je Dagmar heet), momenteel 37 jaar, gehuwd en vader van 2 dochters. We wonen sinds een jaar in Italië, ik zal vast nog wel een blog wijden aan het hoe-en-waarom hiervan, alwaar ik mij bezig houdt met een aantal uiteenlopende zaken, zowel privé als zakelijk.

Na al een tijdje met het idee rondgelopen te hebben om mijn hersenspinsels aan een ECHTE blog toe te vertrouwen heb ik nu de stap gezet, mijn Blogger-account aangemaakt en schrijf ik nu dus de eerste woorden. Op Hyves (het Nederlandse alternatief voor Facebook) blog ik al enige tijd, maar daarmee probeerde ik met name vrienden en familie te informeren over het reilen en zeilen van mij en mijn gezin, zeker sinds onze verhuizing naar Italië.

Wat wil ik met Blogger bereiken?
Mijn Hyves-blog is beperkt tot familie, vrienden en kennissen en dat wil ik ook zo houden, ik schrijf daar soms over best persoonlijke zaken waar niet iedereen direct toegang tot hoeft te hebben. Maar daarnaast heb ik wel eens iets te melden dat een breder publiek zou kunnen interesseren en waar de meeste van mijn Hyves-contacten helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Ik denk dan met name aan wat zakelijkere informatie, of informatie die voortkomt uit mijn verslaving aan gadgets en kennis van ICT-technische dingen en zo (iPhone, Mac, PC, Windows, VoIP, ...). Zelf heb ik dankzij forums en blogs vaak binnen redelijke termijn oplossingen gevonden voor probleempjes op ICT-gebied of heb ik een betere afweging kunnen maken tussen diverse oplossingen en/of producten. Ik hoop met mijn geblog een aantal anderen ook verder te kunnen helpen.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat diegene(n) die mijn blog lezen en hier iets aan hebben dit ook even melden, hetzij in een reactie op de blog zelf hetzij in een email aan mij persoonlijk.

No comments:

Post a Comment